Pharoah Sanders Alley

De teksten op de deuren in Pharoah Sanders Alley.
Op het Noordereiland in Rotterdam.


Ver voor onze jaartelling

Verhaalt een mythe dat een
ongedefinieerd object lande
of strande in de Maas, en er
aldus een grote zandplaat
ontstond. Men spreekt vervol-
gens over een bemanning met
parelwitte tanden en een
stralende lach, die hen zowel
als wapen en genoegensexpressie
dienden. Hun ultieme bestemming
scheen 'pala' te zijn.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley Een historische blik

1600: Het nog niet be-
staande Noordereiland
is een zandplaat aan de
oever van de rivier, waar
misdadigers werden ver-
hangen aan de admirali-
teitsgalg. Later ver-
schijnt in deze buurt
het pesthuis.

1840

Oprichting van de
NV. Sleephelling
Societeit ten westen
van het Zwanegat.
Driemasters worden
hier de helling
opgetrokken.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley 1860 - 1880

De Noorderhaven wordt
doorgegraven.
Rose, van der Tak,
ministers Thorbecke en
Heemskerk, de Rotterdamse
Handelsvereniging,
Pincoff, allemaal namen
die te maken hadden met
de verbinding van Noord
met Zuid. Bruggen- en haven-
plannen de ontsluiting
van Feijenoord en het
ontstaan van het
Noordereiland.

1860 - 1885

Eerste bebouwing op het
Noordereiland. Hotel
Fritschij, op de hoek
Maaskade van der Tak
straat. Cafe de Zwarte
Ruyter, hoek van der
Takstraat Prins Hendrik-
kade. De paardentram
rijdt en Pincoff vlucht
in 1875 naar New York.
De R.H.V. is failliet. In
1884 bouwt de rus Achilles
de Kothinsky aan de Prins-
Hendrikkade 35, de eerste
gloeilampen en accumula-
torenfabriek in Nederland.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley 1870 - 1900

1876: Voltooing van de
Koningsbrug en in 1878
is de Willemsbrug klaar
1890: Vestiging van de
kistenfabriek W. v.d. Lugt
en Zn. op de Prins Hendrik-
kade. Deze wordt in 1902
totaal door brand
verwoest. Ongeveer 8.000
mensen wonen dan op
het Noordereiland.

1890 - 1920

De Firma Braakman en Co.
verzorgt een bootdienst
vanaf de Oostpunt naar
Antwerpen. Intussen vaart
van het Prinsenhoofd het
heen en weer bootje van
de gemeentelijke dienst.
In 1895 verrijst op de
Maaskade de Engelse Kaas
en Margarinefabriek J. La-
ming and Sons. In 1919 be
trekt Hulskamp Jenevers
en Likeuren dit gebouw.
Op dezelfde kade zijn op
nr 30 Rederij J. A. v.d. Schuyt
en op 113 van Driel te
vinden.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley 1900 - 1930

1909: Oprichting van de
Mij. voor Volkswoningen.
Hotel New York op de
hoek Maaskade v.d. Takstr.
staat er. In 1920 bouwt
Jan v.d. Steen op de Maas-
kade een imposant kan-
toor nu in gebruik door
Ooms Makelaars. De 2
draaibruggen over de
Maas worden vervangen.
In 1926 door de Hef, in 29
door de Koninginnebrug.
In 1933 duikt Vlasblom van
de Hef, het is een wereldre-
cord. Een week later maakt
de 20 jarige zeeman Jan Tab-
bernee zijn fatale sprong.

1930 - 1940

Elke dag fietsen 50.000
mensen over de bruggen.
De middenstand en de ho-
reca floreren. Jamin en
de Gruyter, Mientjes en
Mennens, vishandel Noordzee
Raveschot en Pikaar vlees-
waren, van Thorn schoenen,
chocolaterie Teekens, apo-
theek Cohen, cafe Kleinpol
Galanterien en Ellemaats-
goed de Zon het Latere v d
Zappey carbidverlichting
vertegenwoordigen slechts
een klein deel van de bedrij-
vigheid op het eiland.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley 1940 - 1945

10 Mei 1940: watervlieg-
tuigen landen op de Nieuwe
Maas. De Duitsers bezetten
het Noordereiland. 4 dagen
verdedigen de Mariniers
de Willemsbrug en de stad
de Westpunt van het eiland
gaat door de beschieting
in vlammen op. Een Duits
ultimatum verloopt. Het
bombardement volgt.
Daarna de capitulatie.

1945 - 1970

In de jaren vijftig begint de
herbebouwing van het Prin-
senhoofd en de Prins Hendrik
laan. Na de watersnoodramp
bestraat men het laatste
plantsoen op het eiland, het
Burgemeester Hoffmanplein.
De wijk verpaupert. In 1964
worden de Feijnoord, De W.
Barendzstraat en het Frede-
rik Hendrikplein gesloopt.
Het zwembad aan de Maaska-
de verdwijnt. Winkeliers
in de van der Takstraat
sluiten hun deuren wegens
gebrek aan klandizie.
Ook de koekjes en de limona-
de fabriek hier om de hoek
redden het niet en de Trans-
world Trading Co. herbergt
de K.G.B.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley 1970 - 2000

Met wethouder v.d. Ploeg
en de B.O.F. bewonersorga-
nisatie wordt gewerkt
aan de buurtvernieuwing.
Ons blok en Braakman
worden bebouwd. De oude
Willemsbrug wordt ge-
sloopt en de nieuwe open
gesteld in 1991. De laat
ste trein rijdt over de
Hef in 93. Het eiland is
het toneel van grote
werken. Doorgegraven t.
b.v. de tunnel en platform
voor de constructie
van de Erasmusbrug. De be-
woners zijn het zat ze
voeren akties en de door
enkelen gekoesterde
wens om af te varen
vertaalt zich in het
'totaaltheater' projekt
Motorschip Noorder-
eiland.

De Machinekamer

Kwam tot stand dankzij een
crew eilandkunstenaars i.s.m.
het Opbouw- Jeugd- en Jongeren
werk van B.V.N. en S.W.F. + de lage-
re scholen. Financiele steun
ontving dit project van de S.W.F.
Het G.B.K. en de Nieuwe Unie.
De deelgemeente zorgde voor
de bestrating en verlichting.
Eigenaars, bedrijven, bewoners
rondom geven hun support.
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley Refrein

Overplakt met het Orgonlied

Orgonlied

Orgon, orgon, niets dan orgon
is de power van dit schip
werp je tros zoals een lasso
Steek van wal, op naar Sargasso.
Vlag en wimpel, laat ze waaien.
Strakjes gaan we aan de haal!
Onze kiel zal haaien aaien
tot waar paling zich laat paaien
en de scholen jonge aal
onze motor horen stampen.
HOU JE ROER RECHT!
CHECK DE LAMPEN!
STRAIGHT AHEAD
Met zo'n vierenveertig knopen
op naar de tropen,
naar de plek waar papegaaien
nu nog steeds met pinguins praten
over orgon en piraten:
'impulsis piratis restituta acluthera'
CATAMARAN! CATACOMBEN!
CATASTROFE! CATAPULT!
CATALOGUS! CATALANEN!
CATACHESE! DIKKE BULT!
Als je nu niet snel aan boord springt,
mis je zonder meer de boot.
Denk, met orgon, louter orgon,
is geen zee voor ons te groot!
Pharoah Sanders Alley
Pharoah Sanders Alley En daarna

In het verlengde van de mythe
en met de wens om de ultieme
reisbestemming te bereiken
kwam het Motorschip Noorder-
eiland in de vaart. Een scheeps-
journaal 'n website, talloze
beelden waaronder een bak- en
stuurboordbaken en de machi-
nekamer hielpen daaraan mee.
Zeer belangrijk was, en is, de
medewerking van de begeesterde
opvarenden. De volgende stap
in het project zal het maken en
uitvoeren van de scheepsopera
zijn.

Terug naar boven
Terug naar het Noordereiland


Zie meer op
Noordereiland.org / Website over het Noordereiland in Rotterdam

Bijgewerkt op 11 September 2018